wtorek, 8 lutego 2011

RAR-2 KAT 08.DROGI EWAKUACYJNE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI [ZL]:
 • budynki użyteczności publicznej zaliczamy do kategorii ZL III
 • z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi trzeba zapewnić możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami ewakuacyjnymi

DROGA EWAKUACYJNA:
 • drogi ewakuacyjne to korytarze oraz klatki schodowe
  • poziome drogi ewakuacyjne stanowią korytarze
  • pionowe drogi ewakuacyjne to schody
 • szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych - min. 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4m, - oblicza się proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji, może być 1,2m jeśli tylko dla 20 osób
 • wysokość drogi ewakuacyjnej - 2,2m - ale może być obniżona do 2m na odcinku nie większym niż 1,5m
 • korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w budynkach kategorii ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50m
 • na drogach ewakuacyjnych [schodach] jest zabronione stosowanie spoczników ze stopniami, schodów ze stopniami zabiegowymi [jeśli te schody są jedyną drogą ewakuacyjną]
 • dopuszcza się stosowanie schodów wachlarzowych, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości stopni określonych w § 69 ust. 6
 • w budynkach średniowysokich [SW] klasy ZL III należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami  oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymianiu
 • w budynkach wysokich [W] i wysokościowych [WW] - co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym
DOJŚCIE EWAKUACYJNE:

 • to droga którą przebywa człowiek od wyjścia z pomieszczenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej do krawędzi najbliższego stopnia schodów, zaś w przypadku pomieszczeń na parterze - do drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz
 • dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego dla strefy ZL III to: 30m [długość przy jednym dojściu] i 60m [przy 2 dojściach]
PRZEJŚCIE EWAKUACYJNE:

 • to droga którą musi przebyć człowiek od najdalej położonego miejsca pobytu w danym pomieszczeniu do wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną [z reguły na korytarz]
 • przejście ewakuacyjne powinno wynosić max 40m od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub innej strefy pożarowej, albo na zewnątrz budynku
 • długości przejść ewakuacyjnych mogą być zwiększone, jeśli zastosujemy np. samoczynne urządzenia gaśnicze [zwiększone o 50%], samoczynnych urządzeń oddymiających  [zwiększone o 50%]
 • przejście ewakuacyjne nie powinno prowadzić przez więcej niż 3 pomieszczenia
 • szerokość przejścia ewakuacyjnego - min. 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9m, a w przypadku przejścia ewakuacyjnego dla grupy do 3 osób - min. 0,8m
WYJŚCIA EWAKUACYJNE:
 • drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczone na więcej niż 50 osób powinny się otwierać na zewnątrz
 • pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m [gdy jest przeznaczone do przebywania w nim ponad 50 osób; gdy jego powierzchnia przekracza 300m2 - w strefie ZL III]
 • szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne w świetle - min. 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9m, a w przypadku drzwi z pomieszczenia dla grupy do 3 osób - min. 0,8m

11 komentarzy:

 1. Dojście ewakuacyjne to: "długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku" a nie to co napisano powyżej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przecież klatka schodowa jest osobną strefą pożarową, więc bardzo dobrze napisano...

   Usuń
  2. Jeżeli klatka schodowa jest osobną strefą pożarową to długość dojścia liczymy do drzwi zamykających tę klatkę, a nie do "krawędzi najbliższego stopnia". Jeżeli klatka schodowa nie jest osobną strefą pożarową to długość dojścia liczymy również w klatce. Sformułowanie "krawędź najbliższego stopnia schodów" nie funkcjonuje w żadnym miejscu w rozporządzeniu w odniesieniu do długości dojść ewakuacyjnych!

   Usuń
 2. a co dalej? do obudowanej klatki schodowej i koniec sprawy ? a jeśli klatka schodowa przypuszczelnie, abstrahując miałaby 1000m czy tu już nie obowiązują żadne zależności? a po wyjściu z klatki, dalej byłby np. korytarz to liczy się od zera ? jakby to wyglądało.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z interpretacjami przepisów udostępnianymi przez KG PSP wewnątrz obudowanej, zamykanej drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 i oddymianej klatki schodowej długości dojścia ewakuacyjnego nie liczy się.
   Wyjście z takiej jak powyżej klatki schodowej powinno prowadzić na zewnątrz budynku lub poziomymi drogami ewakuacji ogólnej których obudowa spełnia wymaganiom par 249 "wymagań technicznych" a otwory w obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.
   Długość dojścia ewakuacyjnego po wyjściu z klatki schodowej takiej jak opisana powyżej liczymy od zera.

   Usuń
  2. To nie wynika z interpretacji KG PSP (interpretuje się zapisy, które nie są jednoznaczne i powodują możliwość zastosowania ich w sposób inny niż miał na myśli Ustawodawca) tylko bezpośrednio z zapisów WT (rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - par. 256.2: Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym mowa w ust. 1, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, a w przypadku, o którym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

   Usuń
 3. TU JEST BŁĄD, a właściwie niedopatrzenie, w ZLIII długość dojścia ewakuacyjnego przy JEDNYM dojściu: 30 m, przy DWÓCH niekrzyżujących się 60 m, ale przy jednym dojściu TYLKO 20 M NA POZIOMEJ DRODZE EWAKUACYJNEJ, i tu
  sprawę załatwia obudowywanie klatki schodowej. Klatka schodowa może być traktowana jako odrębna strefa pożarowa, tylko gdy jest obudowana obudowami o odp. ogniowej jak strop danego budynku, oraz zabezpieczona przed zadymieniem.

  OdpowiedzUsuń
 4. A co jeśli klatka jest zabudowana na od np. drugiego pietra, a do parteru prowadzą niezabudowane schody (kondygnacje nadwieszone). Jak wówczas wygląda ewakuacja i czy takie rozwiązanie jest w ogóle możliwe?

  OdpowiedzUsuń
 5. A co jeśli klatka jest zabudowana na od np. drugiego pietra, a do parteru prowadzą niezabudowane schody (kondygnacje nadwieszone). Jak wówczas wygląda ewakuacja i czy takie rozwiązanie jest w ogóle możliwe?

  OdpowiedzUsuń
 6. Świetnie napisany wpis. Czekam na wiele więcej

  OdpowiedzUsuń
 7. To prawda takie oznaczenia są bardzo ważne i tym bardziej, że my również powinniśmy wiedzieć jak zachować się właśnie w trakcie pożaru czy innego zagrożenia. Polecam na pewno przeczytanie wpisu https://iszczecinek.pl/pl/651_materialy_partnera/25657_pozar-w-budynku---jak-sie-zachowac.html gdyż to w nim te kwestie doskonale wyjaśniono.

  OdpowiedzUsuń